Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry

Kylähullu-tavaramerkin omistaa nyt Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry

Kylähullu-tavaramerkin (sanamerkin) rekisteröintitodistus on päivätty PRH:ssa 9.11.2023 ja rekisterinumero on 285990. Rekisteröidyn tavaramerkin yhteydessä tulemme käyttämään ®-merkkiä, josta kuluttajat ja kilpailijat tunnistavat, että Kylähullu-merkki/sana on suojattu.

Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Killan rekisteröinti päätettiin laittaa vireille marraskuussa 2017. Virallinen rekisteröintipäivä on 12.2.2018.  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua vain Valtakunnan Viralliset Kylähullut.  

Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry toimii yleishyödyllisesti ja yleiseksi hyväksi edistämällä toiminnallaan yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja tasa-arvoa eri toimijoiden välillä yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä vahvistajana ja innostajana kilvoittelemaan suomalaisen kotiseutuhengen- ja perinteen sekä kulttuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys toimii myönteisten elämänarvojen ja terveiden elämäntapojen puolestapuhujana. 

Yhdistyksen sääntöihin on kirjattuna, että Kilta voi järjestää kokouksia, neuvontatilaisuuksia, tapahtumia, koulutusta ja viestintää, sekä laatimalla tarvittavia kehittämisohjelmia, selvityksiä, antaa lausuntoja, kannanottoja ja tekemällä aloitteita yhteiskuntapoliittisista asioista. Kilta jakaa harkinnan mukaan tunnustuspalkintoja ansioituneille, kuten Maaseudun Äänitorvi tunnustuksia. 

Valtakunnan Viralliset Kylähullut toimivat suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjinä, tulevaisuuden väkevinä visioijina. Toimintaa kuvaa hyvin sanat; luovuus, sosiaalinen vastuu, kotiseutuhenki ja vahva tuloksellinen toiminta. Haluamme tuoda esille huolemme ja näkemyksemme yhteiskunnallisista asioista, jotka koskettavat tämän päivän kuntien ja kylien hyvinvointia ja tulevaisuutta. Me otamme  selvää asioista ja kuulemme asiantuntijoita. Kilta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin lähestymällä eri kohderyhmiä sekä tekemällä vetoomuksia ja kannanottoja. Killalla on edustaja Suomen Kylät ry:n kyläjaoksessa ja Killan puheenjohtaja toimii edustajana kyläjaoksessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus. Puheenjohtajana toimivat toimikautensa ajan viimeiseksi valittu Valtakunnan Virallinen Kylähullu ja varapuheenjohtajana edellinen Valtakunnan Virallinen Kylähullu. Valtakunnan Viralliset Kylähullut asuvat eri puolilla Suomea, joten yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Killan jäsenet kokoontuvat yhteen eri puolilla Suomea ja tutustuvat kyseisen paikkakunnan eri kohteisiin ja tapaavat alueen toimijoita. Kokoontumisten yhteydessä Kilta pitää myös kokouksia sääntöjensä mukaisesti. Kun on kyse Valtakunnan Kylähulluista, niin kokousten keskustelu on värikästä ja luovuushakuista sekä hauskaa.

Tällä hetkellä XVI. Valtakunnan Virallinen Kylähullu Anita Sievänen toimii Killan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana toimii XV. Kylähullu Jukka Naukkarinen ja sihteerinä XIII. Valtakunnan Virallinen Kylähullu Arja Huovinen.

Kilta ry:n säännöt löytyvät tämän sivun alaosasta Kansainvälisen toiminnan jälkeen.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kylähullujen Kilta piti Helsingissä maaliskuussa - 2016 seminaaria ja kokouksen yhteydessä Kylähullujen Kilta otti tavoitteeksi elvyttää kansainvälistä toimintaansa viemällä Kylähullujen ilosanomaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2009 Valtakunnan Virallinen Kylähullu Veli-Matti Karppinen Unkarin vierailullaan toi tuliaisia Suomesta paikallisille kylätoimijoille ja niin nimettiin ensimmäiseksi Unkarin Kylähulluksi Tallyan pormestari. 

Suomen Valtakunnan Kylähullut halusivat Suomi 100 vuotta juhlan kunniaksi olla lähetteinä ja viedä Kylähullujen toimintakulttuuriajatusta Suomesta Ruotsiin. Kylähullu nro 11 Raimo Nummela Kristiinankaupungista alkoi hoitamaan asiaa, koska hänellä oli yhteyksiä leader- toiminnan kautta Ruotsiin leader asiamies Karl-Gustav Byskataan. Karl-Gustav toimi välittäjänä ja joulukuussa 2016 Raimo Nummela antoi tietoja Killalle hyvin sopivasta ja potentiaalisesta ehdokkaasta. 

Leppävirralla pidettiin 14. Valtakunnan Virallisen Kylähullun haun julkistamistilaisuus 13.1.2017 ja samalla Kylähullujen Kilta piti Ruotsin ensimmäisen Virallisen Kylähullun valintakokouksen. Valituksi tuli ensimmäiseksi Ruotsin Valtakunnan Viralliseksi Kylähulluksi Bengt Gustavssonin Hagforssista. Kokouksessa päätettiin lahjoittaa Ruotsin ensimmäiselle Kylähullulle viitta, kunniakirja sekä kiertopalkinnot pokaali ja nuija. 

Ruotsin ensimmäinen Valtakunnan Kylähullu julkistettiin 14.9.2017 Karlstadissa yrittäjämessujen yhteydessä. Suomen Kylähullujen Killan edustajina ja kruunaajina olivat Karlstadissa Kylähullu Raimo Nummela ja Kylähullu nro 12 Heikki Kumpula.

Bengt Gustavsson kävi Suomen vierailulla 2. -3.11.2018 Kristiinankaupungissa, jolloin saimme tavata hänet. Raimo Nummela pitää Killan puolesta Bengtiin yhteyttä.