Valtakunnan Virallisen Kylähullun hakumenettely

Vuodesta 1991 on julkisessa haussa valittu Suomessa Valtakunnan Virallinen Kylähullu. Valtakunnan Virallinen Kylähullu valitaan julkisen haun kautta joka toinen vuosi.  

Valtakunnan Virallisen Kylähullun tulee olla henkilö, jolla on vahvaa kokemusta yhteisöllisestä toiminnasta oman kyläyhteisön, kotikuntansa, maakunnan alueella ja/tai valtakunnallisesti. Virkaansa valittu Virallinen Kylähullu tulee toimimaan näkyvästi koko Suomessa. Valtakunnan Virallisen Kylähullun arvonimi on elinikäinen, arvonimi ei periydy. Henkilön tulisi olla luova, rohkea, erilainen, kantaa sosiaalista vastuuta, on kotiseutuhengen vaalija. Hän pystyy toimimaan Valtakunnan Virallisena Kylähulluna oman asuinalueensa/ kylänsä, kuntansa, maakuntansa ja koko maaseudun pr-henkilönä.
Tehtävä tuo tullessaan paljon julkisuutta, esiintymisiä, Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Killan puheenjohtajuuden, suomalaisen kylä-ja yhdistystoiminnan kannustajan- ja tsempparin roolin, toimimisen Kylähullujen Killan edustajana Suomen Kylät ry:n kyläjaostossa.


HAKEMINEN

Kylähullujen Kilta ry on asettanut hakuajan ja tehnyt hakulomakkeen, jossa on kysytään ehdokkaasta seuraavia asioita:
1. Katsaus menneeseen; mitä tehnyt ja miten, missä ja milloin on toiminut sekä
koulutustausta.
2. Nykyisyys; mikä on henkilön tämänhetkinen tilanne, yhteisöllinen, tuloksellinen ja
luova toiminta, ennakkoluulottomuus ja yhteistyötaidot sekä yhteistyötahot,
luottamustehtävät.
3. Heittäytyminen, idearikkaus, itsensä peliin laittaminen, jolla on aikaansaanut
merkittävää ja konkreettista jälkeä.
4. Mistä henkilö tunnetaan ja muistetaan.
5. Liitteet esim. suosituksia ja/tai dokumentteja ehdokkaan toiminnasta.


VALINNAN EHDOT
Hakemisen tulee tapahtua muiden kuin ehdokkaan itsensä toimesta. Ehdokkaan kunnanjohtajan tai kunnan virallisen nimenkirjoittajan on sitouduttava kustantamaan juhlat ja siihen liittyvät kulut, jotka aiheutuvat, kun Virallinen Kylähullu luovuttaa nimityksen eteenpäin. Kunnan kirjallinen sitoumus on liitettävä hakemukseen mukaan. Kylähullun valinnan suorittaa arvovaltainen valintaraati. Valinnasta ei voi valittaa.
Viimeiseksi valittu Virallinen Kylähullu vastaa seuraajansa valinnasta ja nimittää valintaraadin valitsemaan seuraavan Virallisen Kylähullun.

KYLÄHULLUN VALINTA

Kylähullun valinnan suorittaa arvovaltainen valintaraati. Valinnasta ei voi valittaa. Viimeiseksi valittu Virallinen Kylähullu vastaa seuraajansa valinnasta ja nimittää valintaraadin valitsemaan seuraavan Virallisen Kylähullun. Uuden Kylähullun henkilöllisyys salataan ja julkistetaan juhlavasti julkistamisjuhlassa. Henkilön
ehdottaja, virkaan valittu henkilö sekä valintaraadin jäsenet sitoutuvat vaitioloon. Mikäli nimi tulee julkisuuteen, valinta mitätöidään ja tilalle valitaan valintaraadin valitsema varahenkilö.

Joka toinen vuosi julistetaan Kylähullun "virkaan" hakeminen. Silloin aktivoidaan suomalaisia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä etsintöihin.